Банкови сделки

Вачков, Ст. (научен ред.), Д. Петров, Ат. Камеларов. Банкови сделки, Наука и икономика, Варна, 2011.Върни се назад