Българските банки – на старта към промяна?

Вачков, Ст. Българските банки – на старта към промяна? В: Сборник доклади на юбилейна международна научна конференция “Икономиката и развитието на обществото”, т. 1, Варна, 2001.


Върни се назад