Качеството – ключов параметър на банковия мениджмънт.

Вачков, Ст. Качеството – ключов параметър на банковия мениджмънт. В: Сборник доклади на юбилейна международна научна конференция “Университетът през третото хилядолетие”, Бургас, 2001.
Върни се назад