“Изтъняващата терапия (Lean Banking)” и нагласата на банките в България.

Вачков, Ст. “Изтъняващата терапия (Lean Banking)” и нагласата на банките в България. В: Сборник от доклади на Юбилейна международна научна конференция, София, 3-4 юни 2002.
Върни се назад