Една визия към развитието на банкирането в България.

Вачков, Ст. Една визия към развитието на банкирането в България. В: Сборник доклади от научно-практическа конференция “Финансовата и счетоводната теория и практика в процеса на присъединяване към Европейския съюз”, Наука и икономика, Варна, 2005.Върни се назад