Към европейски стандарти на частното банкиране в България

Вачков, Ст. Към европейски стандарти на частното банкиране в България, В: Сборник доклади от Пета международна научна конференция “Инвестиции в бъдещето – 2005”, Варна, 2005.Върни се назад