Едно измерение на контролинговата подкрепа за банковия мениджмънт в България.

Вачков, Ст. Едно измерение на контролинговата подкрепа за банковия мениджмънт в България. В: Сборник доклади от международна научна конференция “Маркетинг и стратегическо планиране: теория, практика, обучение”, 9-12 септември 2004 г., Учебно-оздравителна база на УНСС, с. Равда, Бургаска област, Университетско издателство “Стопанство”, София, декември 2005.Върни се назад