За критичните фактори на успеха в дребното банкиране

Вачков, Ст. За критичните фактори на успеха в дребното банкиране, Сборник доклади от Шеста международна научна конференция “Инвестиции в бъдещето – 2007”, Варна, 2007.Върни се назад