“За” и “против” държавната намеса в банковата система

Вачков, Ст. За” и против” държавната намеса в банковата система, Сборник доклади от Седма научно-приложна конференция с международно участие “Инвестиции в бъдещето 2009”, Варна, 2009.Върни се назад