За необходимостта от нова рискова култура на банковия мениджмънт, в: Световната криза и икономическото развитие

Вачков, Ст. За необходимостта от нова рискова култура на банковия мениджмънт, в: Световната криза и икономическото развитие - Сборник доклади от юбилейна международна научна конференция, т. 2, Наука и икономика, Варна, 2010.Върни се назад