Банковата институционална култура

Вачков, Ст., Банковата институционална култура, Известия на ИУ – Варна, кн. 2, 1996.


Върни се назад