Маркетингово сегментиране и комуникационен микс на търговската банка

Вачков, Ст. Маркетингово сегментиране и комуникационен микс на търговската банка, Банки, инвестиции, пари, № 9 - 10, 1997.


Върни се назад