Универсалните банки: аргументи „за” и „против”

Вачков, Ст., Ат. Камеларов. Универсалните банки: аргументи „за” и „против”, Банки, инвестиции, пазари, № 7, 1999.Върни се назад