Универсалните банки срещу „играчите в нишите” – една утвърждаваща се тенденция

Вачков, Ст., Ат. Камеларов. Универсалните банки срещу „играчите в нишите” – една утвърждаваща се тенденция, Банки, инвестиции, пазари, № 10, 1999.Върни се назад