“Тънко банкиране” – възможна визия на банките у нас

Вачков, Ст. “Тънко банкиране” – възможна визия на банките у нас. Банки, инвестиции, пари, кн. 8, 2002.


Върни се назад