За консистенцията на следкризисната банкова рискова култура

Вачков, Ст. За консистенцията на следкризисната банкова рискова култура – Финанси, бр. 1-4 (25-28), януари-декември 2010.Върни се назад