Компетенции и цели на банковия мениджмънт

Вачков, Ст. Компетенции и цели на банковия мениджмънт, Във: Алманах научни изследвания, т. 1: Финанси, социално и застрахователно дело, Академично издателство „Ценов”, Свищов, 1996.Върни се назад