Власт, икономическа свобода и влияние на банките

Вачков, Ст. Власт, икономическа свобода и влияние на банките, Във: Вачков, Ст. (науч. ред.) и др. Финансови измерения на икономическата свобода, Стено, Варна, 2009.


Върни се назад