Съвременни предизвикателства пред банковата икономическа свобода

Вачков, Ст. Съвременни предизвикателства пред банковата икономическа свобода, Във: Вачков, Ст. (науч. ред.) и др. Финансови измерения на икономическата свобода, Стено, Варна, 2009.


Върни се назад