Мениджмънт на банките

Вачков, Ст. Мениджмънт на банките, Абагар, В. Търново, 1996.


Върни се назад