Въведение в теорията на банкерството

Вачков, Ст., Л. Георгиев. Въведение в теорията на банкерството, РИА “Спектра”, Варна, 2000.


Върни се назад