Allfinanz - въпрос на избор или на обективна необходимост?

Вачков, Ст. Allfinanz - въпрос на избор или на обективна необходимост? Във: Младенова, З., Ив. Илиев, Ив. Якимова, Ст. Вачков, Т. Хубенова, Ат. Атанасов. Световното стопанство в условията на глобализацията, Стено, Варна, 2002.Върни се назад