Банково кредитиране на аграрния бизнес – рискове и алтернативи

Вачков, Ст., Е. Спасова, Д. Петров. Банково кредитиране на аграрния бизнес – рискове и алтернативи, Наука и икономика, Варна, 2004.Върни се назад