В света на модерното банкиране

Вачков, Ст. (научен ред.), Е. Спасова, Й. Йорданов, Л. Георгиев, Д. Петров, Ат. Камеларов. В света на модерното банкиране, Стено, Варна, 2007.


Върни се назад