Банковите бизнес модели – поуки от миналото и визии за бъдещето

Вачков, Ст. Банковите бизнес модели – поуки от миналото и визии за бъдещето, Наука и икономика, Варна, 2011.


Върни се назад