Корпоративно ръководство и стратегически банков мениджмънт

Коев, Й., Ст. Вачков, Корпоративно ръководство и стратегически банков мениджмънт, Наука и икономика, Варна, 2013.

Върни се назад