Иновациите - новата нормалност в банкирането

Вачков, Ст. Иновациите - новата нормалност в банкирането, Варна: Наука и икономика, 2015.


Върни се назад