Изследвания

Финансовата наука - между догмите и реалността / 2016 г.
Сборник студии / Още...

Финансовата наука в ИУ-Варна - борба с превратностите на времето / 2016 г.
Изследване, посветено на 80-годишнината от създаването на катедра "Финансова наука" в ИУ-Варна / Още...

Финансови измерения на икономическата свобода / 2009 г.
Изследователски проект на катедра „Финанси и кредит” / Още...